Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες » Υπηρεσίες Διάγνωσης και Πρόγνωσης » Σταθμός Μέτρησης Κοσμικής Ακτινοβολίας

Σταθμός Μέτρησης Κοσμικής Ακτινοβολίας

Η υπηρεσία προσφέρεται από την ερευνητική Ομάδα Κοσμικής Ακτινοβολίας, που υπάγεται στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου μετρητών νετρονίων.