ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020