ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19