ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (28/4/2017)