ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (25/5/2017)