ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (6/6/2017)