ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Εκ μέρους του Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Φωτάκη, επισυνάπτεται η 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Προκήρυξη