ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (23/6/2017)