ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20