ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021