ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ)