ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ PR_10890_Y12017

Όσοι οικονομικοί φορείς ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν τους προς συντήρηση ανελκυστήρες, τη  Δευτέρα 20/11/2017 και ώρα 9:00 π.μ.

Η συνάντηση θα γίνει στο γραφείο της κας Ε. Φίλη, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κτήριο ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ,  1ος όροφος, γραφείο 7.

Για το συντονισμό της συνάντησης, παρακαλούμε να εκδηλώσετε το  ενδιαφέρον σας στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα, evafili@typa.uoa.gr