ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11254/2020

Σας ανακοινώνουμε ότι για τη διενέργεια του διαγωνισμού ισχύουν τα παρακάτω:

 

  • Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
  • Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

 

                                                  Δείτε την ανακοίνωση εδώ