ΣΥΝΕΔΡΙΑ

3η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 'ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ')

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α)σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα:

- το Εργαστήριο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,

- το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής, και

- το ΠΜΣ Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΘΕΠΑΕΕ), Κατεύθυνση: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής,

σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην 3η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρωνκαι Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριώνστην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,22 και 23 Ιουνίου 2018, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Αμφιθέατρο 'Αντώνης Τρίτσης'), Ακαδημίας 50, 10679 Αθήνα.

Πρόγραμμα

Αφίσα