ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

82η ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 19η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ AD SCIENTIFIC INDEX WORLD TOP UNIVERSITIES RANKING 2022

82η θέση παγκοσμίως και στην 19η θέση στην Ευρώπη, στην ερευνητική κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022

Μία πολύ σημαντική διάκριση, που καταδεικνύει το υψηλής ποιότητας και παγκόσμιας επίδρασης και αναγνώρισης ερευνητικό έργο του ΕΚΠΑ, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της παγκόσμιας ερευνητικής κατάταξης «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022». Πιο συγκεκριμένα το ίδρυμα καταλαμβάνει την 82η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 16.091 Πανεπιστημίων από 216 χώρες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.

Αποτελέσματα παγκόσμιας ερευνητικής κατάταξης «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022»