ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AGGIORNAMENTI DELLA RICERCA SUGLI ITALIANISMI NEL GRECO

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κ. Domenica Minniti-Γκώνια, θα συμμετάσχει στη ΣΤ’ Συνάντηση του Osservatorio per gli italianismi nel mondo (OIM), η οποία θα γίνει δια ζώσης και εξ αποστάσεως στην Accademia della Crusca της Φλωρεντίας, Πέμπτη 14 & Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

Πρόγραμμα