ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΗ ΩΣ ΕΛΙΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΤΟΥ JBJS

Ο Καθ. Γεώργιος Χρ. Μπάμπης, τιμάται ώς ελίτ κριτής από το περιοδικό Journal of Bone and Joint Surgery

Επιστολή