EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΡΙΟΥ LEO VICTOR PANITCH ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Ε.Δ.Δ. ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Τρίτη 15 Μαΐου 2018 ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30