ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΦΕ ΓΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΑΠΟ 01Η-09-2020 ΕΩΣ 31Η-08-2022

Δείτε το αρχείο εδώ