ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακηρύσσουμε

τον κ. Θωμά Μπαμπάλη του Κωνσταντίνου, αναπληρωτή καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, μοναδικό υποψήφιο για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 από ώρα 09.00 π.μ. έως ώρα 14.00 μ.μ. στο μικρό αμφιθέατρο (μανχ) στο ισόγειο του Κτηρίου του Νέου Χημείου (Ναυαρίνου 13Α), με κάλπη. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018, κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.

Τα τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Καθηγητής, Ιωάννης Βρεττός (πρόεδρος)*

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ευγενία Μαγουλά (μέλος)*

Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεώργιος Μπαραλής (μέλος)*

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιγόνη Παρούση (μέλος)*

Αναπληρωτής Καθηγητής, Βασίλειος Τσάφος (μέλος)*

Η απόφαση