ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σήμερα, 12 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και από τις 08:00 έως τις 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής (κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Μικράς Ασίας 75, Γουδή), διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ για το χρονικό διάστημα από 24.03.2018 έως 23.03.2021

Ανακοίνωση εκλογής κοσμήτορα