ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ, ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

Δείτε την ανακοίνωση εδώ