ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΥΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στην πύλη του Νεκροταφείου Ζωγράφου από 20/02/2018 ως 23/02/2018, θα διεξαχθούν εργασίες αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης. Για το λόγο αυτό η πύλη θα παραμείνει κλειστή για το διάστημα αυτό.

Ο επόπτης της Πανεπιστημιούπολης

Αν.Καθ. Α. Παρμακέλης