ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ως μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε:

Α ) υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμώνκαθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας,

τους:

1)  κ. Θωμάκο Δημήτριο, Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και

2) κ. Παπαδόγγονα Θεόδωρο, Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 31ηΜαΐου 2021 και ώρα από 10:00 έως 14:00, ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τρίτη 1η  Ιουνίου 2021.

 

Β) Ως μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, διαπιστώνουμε μετά τη λήξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων ( Πέμπτη 20 Μαϊου 2021, ώρα 14:00), ότι δεν έχουν κατατεθεί αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

  Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.                                                              Τα Μέλη της Κ.Ε.Ε.

                (*)                                                                                              (*)

  Νικόλαος Μυλωνάς                           Λιβιεράτος Αντώνιος,  Επικ. Καθηγητής Τμήματος ΔΕΟ   

 Καθηγητής Τμήματος ΔΕΟ                                                                    (*)                                                                                

                                                                 Σφακιανάκης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος ΔΕΟ

 

                                                          

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο Πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Κοσμητείας της Σχολής