ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ