ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 10/6/2021

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της  10ης-6-2021 αποφάσισε την έκδοση της κάτωθι Ανακοίνωσης:

«Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε σχέση με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας) δηλώνει τα εξής:

  1. Απουσιάζει από το νομοσχέδιο οποιαδήποτε μέριμνα για την παιδαγωγική κατάρτιση που θα πρέπει να έχουν οι προπονητές, ιδιαίτερα των παιδιών και εφήβων. Η παιδαγωγική κατάρτιση ενός προπονητή είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς πρωταρχικό σε ένα προπονητικό πρόγραμμα δεν είναι απλά η ενίσχυση των σωματικών ικανοτήτων, αλλά και ταυτόχρονα η ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας του κάθε αθλούμενου στη βάση των παιδαγωγικών αρχών. Η παιδαγωγική κατάρτιση πρέπει να παρέχεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να είναι διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών. 
  2.  Το νομοσχέδιο παραχωρεί σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΕΠΟ), το οποίο δεν αποτελεί καν θεσμό εκπαιδευτικό, τη δικαιοδοσία να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα!
  3. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών πρέπει να καθορίζονται με νόμο του κράτους που αναγνωρίζει ως ανώτερης επαγγελματικής αξίας τα πανεπιστημιακά πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).»