ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 19/4/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 19ης-4-2022, μετά από συζήτηση, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Υιοθετεί την κοινή ανακοίνωση των Κοσμητόρων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ σχετικά με τα τμήματα Ξένων γλωσσών και Φιλολογιών να συνεχίσουν να λειτουργούν ως αυτόνομα Τμήματα, ενταγμένα στις Φιλοσοφικές Σχολές. Πιθανή συγχώνευση ή κατάργηση αυτών των Τμημάτων θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του χαρακτήρα δύο σημαντικών Σχολών ανθρωπιστικών σπουδών. Άλλωστε, με βάση και τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική, οι σπουδές και η έρευνα στις ξένες Γλώσσες και Φιλολογίες δεν δικαιολογούν τη διαφοροποίησή τους από τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ή την ίδρυση ξεχωριστής «Σχολής ξένων Γλωσσών».

Υιοθετεί το ψήφισμα των Σχολών των Θεολογικών σχολών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους “οι Θεολογικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης πρέπει µάλλον να ενισχυθούν, παρά να αποδυναμωθούν µε ενδεχόμενη συγχώνευση των Τμημάτων τους στο πλαίσιο μίας στείρας, μονοδιάστατης αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της πατρίδας µας».