ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 21/12/2018

Η Σύγκλητος στη σημερινή της συνεδρίαση συζήτησε το θέμα των πειθαρχικών διαδικασιών με την ευκαιρία ενός περιστατικού στο Τμήμα Μαθηματικών κατά τις γραπτές εξετάσεις και θεωρεί ότι τα θέματα αυτά είναι σωστό να αντιμετωπίζονται με τις γνωστές διαδικασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν πειθαρχικού τύπου κυρώσεις και συνεπώς δεν μπορεί να τεθεί θέμα πειθαρχικής δίωξης για τέτοια ζητήματα, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αφορούν προθέσεις.