ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΟΥΛΗ