ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ