ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΙΚ. Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ