ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Η Σύγκλητος στη συνεδρίαση της 9ης-2-2017, με αφορμή τα γεγονότα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (διώξεις φοιτητών από μέλος ΔΕΠ):

- Αποδοκιμάζει αντιδημοκρατικές συμπεριφορές μελών ΔΕΠ σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο της χώρας.

- Υπογραμμίζει ότι οι αντιθέσεις στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας πρέπει να επιλύονται μέσα στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα χωρίς εξωπανεπιστημιακές παρεμβάσεις.

- Καταδικάζει τις διώξεις μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Από τη Γραμματεία Συγκλήτου