ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤ?

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

διενέργειας εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου του διοικητικού προσωπικού, με τον αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών (αρ.πρυτ.απόφ.: 1718008675 /14-11-2017)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι από την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 21η  Νοεμβρίου 2017  για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Διοικητικού Προσωπικού (μονίμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ) και του αναπληρωτή αυτού στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών για διετή θητεία από την 1η-12-2017, εκλέχθηκε εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού ο κ.Σπυρίδων Μπόλης του Βασιλείου, υπάλληλος Πληροφορικής της ΠΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ με αναπληρωτή του τον κ.Γεώργιο Παπαθεοδώρου του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο του ΠΕ κλάδου Πληροφορικής.

 

 

 

 

                                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                                  της Εφορευτικής Επιτροπής

 

                                                                                                       Βασίλειος Φούκας