ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 27-07-2020 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.