ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚ.6/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192Α) ΔΩΡΕΑ ΛΑΓΑΚΟΥ