ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚ.7/2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 7 ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15) ΚΛΗΡ. ΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ