ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11254/2021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την αγορά δύο (2) ακινήτων για την κάλυψη εκπαιδευτικών - ερευνητικών αναγκών των νέων Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ.

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί την 1η/04/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Επισυναπτόμενο Τεύχος:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ