ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

BIOSCIENTIFICA TRUST

Η Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιλέχθηκε ως μέλος του Board of Trustees του Bioscientifica Trust. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από διεθνή ανταγωνιστική διαδικασία
αξιολόγησης βιογραφικών και συνεντεύξεων.

https://www.bioscientificatrust.org/trustees/