ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΙΝΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Κίνα προσφέρει έξι (6) υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης και οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύνανται να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στις ιστοσελίδες http://www.csc.edu.cn/laihua ή
http:w.ww.campuschina.org

Περισσότερες πληροφορίες για τις ως άνω υποτροφίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.csc.edu.cn/studyinchina