ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Σύνδεσμος πρόσκλησης υποβολής: www.icte.ecd.uoa.gr/images/prosklisi_2022-2023_paratasi.pdf

Hμερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Παρασκευή 14-10-2022

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2022-2023: Φεβρουάριος 2023

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ ΤΠΕΕ: www.icte.ecd.uoa.gr

Πληροφορίες: Φραντζέσκα Μπόθου, τηλ. 2103688042, icte@ecd.uoa.gr