ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘ 2/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘ 2/2023 για τη μίσθωση χώρου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘ 2/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μίσθωσης χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού