ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ,ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από  την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Προκήρυξη