ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚ. 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 11 & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 (ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) ισογείων καταστημάτων, επιφάνειας 26, 35, 65 και 120 τ.μ., στο ακίνητο επί των οδών Αριστείδου 11 & Σοφοκλέους 1 - Αθήνα (ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ), ως επαγγελματική στέγη (διακ. 1/2022).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15-2-2022 ημέρα ΤΡΙΤΗκαι ώρα 10:00 π.μ., στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου (οδός Χρ. Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο υπ' αριθμ. 15).

Οι όροι του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται από το παραπάνω γραφείο, τηλ. 2103689205 και 2103689042.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο και στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr)      

Διακήρυξη Νο.1/2022