ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ