ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕ2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διακήρυξη ΔΕ2/2022 για την εκμίσθωση διαμερίσματος και χώρου στάθμευσης στο Χαλάνδρι, ως κατοικία