ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝ. 4/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διακήρυξη επαν. 4/2020 για τη μίσθωση χώρου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

 

Δείτε τη διακήρυξη εδώ