ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡ. Δ2/2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ2/2017 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-4-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Διακήρυξη