ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘ. ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΝΟΥ

Διάκριση για την καθ. Ιωάννα Χήνου

Η κ. Ιωάννα Β Χήνου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακευτικής (Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων) του ΕΚΠΑ, που εκπροσωπεί την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency –ΕΜΑ*), στην Επιτροπή Φαρμάκων Φυτικής Προέλευσης (HMPC), μετά από υποψηφιότητά της εξελέγη από τους εκπροσώπους των 28 χωρών της ΕΕ, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Μονογραφιών Φυτικών Φαρμάκων (MLWP) για τα έτη 2018-2021.

Η εκλογή της κ. Χήνου αποτελεί τη 4η συνεχή επανεκλογή της (2009-2012, 2012-2015, 2015-2018) συγκαταλέγοντάς την, ανάμεσα στους/στις μακροβιότερες Προέδρους στο σύνολο των 30 ομάδων εργασίας του ΕΜΑ

Η ομάδας εργασίας MLWP ολοκληρώνει τη σύνταξη μονογραφιών αποτελεσματικής και ασφαλούς χρήσης φυτικών φαρμάκων, που στην συνέχεια γίνονται τελικά αποδεκτές από την Επιτροπή Φαρμάκων Φυτικής Προέλευσης (HMPC).

Παράλληλα, η κ Χήνου, έχει εκλεγεί δύο φορές (που αποτελεί τη μέγιστη θητεία) αντιπρόεδρος της Επιτροπής HMPC (2008-2011, 2011-2014). Μέχρι σήμερα αποτελεί τον μόνο εκπρόσωπο της χώρας μας, που έχει θέσει υποψηφιότητα και τύχει εκλογής σε Ομάδα Εργασίας ή Επιτροπής του ΕΜΑ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της έχει συντάξει μονογραφίες φυτών υψηλής εθνικής σημασίας, που έχουν με αυτό τον τρόπο γίνει αποδεκτά στην ΕΕ, ενδεικτικά για: δίκταμο (Origanum dictamnus), φύλλο ελιάς (Olea europea), φύλλο αμπέλου (Vitis vinifera) τσάι του βουνού (Sideritis sp), μαστίχα (Pistacia lentiscus) κά

Λόγω της συνεισφοράς της στη μαστίχα, στις 17/09/2018 στα πλαίσια των εορτασμών της συμπλήρωσης 80 χρόνων λειτουργίας της, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, δια του προέδρου της κ Γ. Τούμπου, βράβευσαν την καθηγήτρια κ. Ι Χήνου για «….το ερευνητικό ενδιαφέρον, την αγάπη, την αφοσίωση και τη καθοριστική συμβολή της στην ολοκλήρωση της παραπάνω  μονογραφίας –Pistacia lentiscus”».

*O ΕΜΑ εγγυάται την επιστημονική αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της ασφάλειας φαρμάκων για τους ανθρώπους και τα ζώα στην ΕΕ. Έχει 7 επιστημονικές επιτροπές (CHMP, CVMP, HMPC, COMP, CAT, PDCO και PRAC).