ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΕΠ ΔΡ. ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΤΑΓΦ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Η μονογραφία Forbidden Aesthetics, Ethical Justice, Terror in Modern Western Culture (Lexington Books, USA), του κ. Αρετουλάκη Εμμανουήλ, μέλους ΕΕΠ του ΤΑΓΦ του ΕΚΠΑ, συμπεριλήφθηκε στη μικρή λίστα (short list) για το βραβείο ακαδημαϊκής μονογραφίας της ευρωπαϊκής εταιρίας Αγγλικών
σπουδών (ESSE) για το 2018, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Cultural and Area Studies».