ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ

Για πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.